O Feng-shui

vzniklo na základě dlouhodobého pozorování přírody a jeho cílem je dosažení harmonického proudění energie, jímž můžeme pozitivně ovlivnit celý náš život. Zasahuje do všech životních oblastí – domova, kariéry, partnerství i našeho těla a vědomí. Vše, co nás obklopuje, vítr (neviditelné, ale přesto existující) a voda (viditelné), je plynoucí energie. V každém z nás se nacházejí tři druhy energie:

• energie matky Země, která směřuje ze země směrem vzhůru a přijímáme ji meridiány na chodidlech
• energie otce, neboli nebeská energie, která na nás působí z nebe, směřuje dolů k zemi a přijímáme ji temenem hlavy
• lidská čchi, energie každého člověka

Zemská a nebeská energie ovlivňuje vše kolem nás, tedy i naše domovy, ostatní vegetaci a živočichy a s měnícím se postavením planet se mění i energie čchi. Nebeská čchi, která dorazí k Zemi, mění svůj tok podle krajiny, vegetace a povrchu Země. Jinak energie proudí ve volné přírodě (hory, kopce, řeky, stromy, keře, tráva) a jinak ve velkých městech (mrakodrapy, kopule, domy, špičaté střechy, široké ulice). Na druh energie mají také vliv typy jednotlivých staveb - např. nemocnice, hřbitovy, továrny, železnice, silnice atd. Materiál, tvar a otvory budov určují zase způsob proudění energie. Energie může proudit rychle, pomalu nebo stagnovat. Znalosti o působení všeho kolem nás a o vědomém utváření prostředí, jež nás obklopuje, jsou staré několik tisíc let. Dodnes s obdivem vzhlížíme na mnohé stavby hradů, zámků, kostelů a velkých architektonických děl. Tvůrci těchto staveb moc dobře věděli, kam mají stavby umístit, jak a z jakého materiálu je postavit, aby i dnes lahodily oku a dobře zapadly do krajiny. Proto by mělo být naší velkou snahou zlepšit proudění energie a minimalizovat rušivé prvky, které brání jejímu proudění. Všechny zmíněné energie proudí v každém z nás jednotlivými meridiány a zásobují a vyživují naše orgány. Pokud nemáme v těle žádné blokády, může energie volně proudit a člověk je zdravý a plný síly. Novou energii nejsnáze načerpáme v přírodě, kde nás ovlivňuje vnější čchi. V našich domovech na nás působí vnitřní čchi. Pozitivní energie se nazývá scheng-čchi a je posilována feng-shuej, negativní energii nazýváme sha-čchi a mimo jiné ji mohou vytvářet např. ostré hrany domů, nábytku a předmětů, které nás obklopují. Feng Shui hledá místa, kde se vytváří, nebo akumuluje čchi. Tedy místa, kde se žije šťastný, bohatý a úspěšný život.

V dnešní době se v některých případech vyskytují stavby, které doslova ohrožují zdravotní stav lidí a nemálo je těch, kde došlo během několika let k výskytu vážných onemocnění