Ekologické dřevostavby aneb stavějme zdravé domyNabízím Vám poradenskou a konzultační činnost v oblasti ekologických dřevostaveb, poskytuji stavební a technické poradenství, zpracování odborných studií (návrhy půdorysů, pohledů, kalkulace, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pomoc s vyřízením stavebního povolení), zaměření stávajícího stavu objektu, osazení RD na pozemek, zohlednění výhledů při plánování domu apod. Blízce spolupracuji s architekty a projektanty.

Vycházím z ověřených a nejnovějších technologií, mou snahou je vytvářet harmonické prostředí staveb a interiérů. Dlouhodobě spolupracuji s firmou Atrium, která staví domy, jež nepoškozují lidské zdraví, vytvářejí v obydlích příznivé klima po celý rok a konstrukčně i vzhledem jsou harmonizující součástí krajiny. Využívám znalostí přírodních principů a zákonitostí, neboť stavby poté přijímají z prostoru a vysílají do něj zpět energetická záření - vlnění, která jsou lidskému organismu prospěšná. To poznáme vždy na svých pocitech. Součástí našeho života je pak i zahrada a okolní krajina. Není nutno se ve svých domech uzavírat, ale naopak co nejvíce žít „venku“ a do domu se schovat před nepřízní počasí. Neobklopovat se ve svém žití zbytečnostmi a přemírou techniky. Žádná průmyslová výroba ani technologie totiž neumí vytvořit „zdravé prostředí“, nahradit nám naše zdraví a navodit pocity harmonie a štěstí… Ve své tvorbě uplatňuji veškerá poznání a pomáhám ke spokojenějšímu a harmoničtějšímu životu všech obyvatel bez rozdílu.

Nejdůležitější pro mne je Vaše spokojené a zdravé bydlení a individuální přístup ke klientovi – vždy pozorně naslouchám jedinečným přáním a potřebám každého klienta a snažím se je vhodně propojit se svými zkušenostmi a tvůrčími schopnostmi. Stejně tak „naslouchám“ i vnějšímu prostředí, ať už je to kopec, ulice nebo dům a snažím se navrhovat v souladu s tímto okolím. Kvalita projektu a vlastní realizace je jen jednou složkou celé služby. V projektu společně nalezneme hmoty a materiály příznivé pro budoucí zdravé bydlení - pokud možno přírodní a ekologické - blízké principům baubiologie. Citlivým přístupem k realizaci co nejméně zatížíme pozemek tak, aby stavba byla místem příznivě přijata.

Snažím se stavbu umístit tak, aby sama stavba energeticky prospívala svému okolí. Domy navrhuji dle rozsahu a tvaru pozemku, v návaznosti na okolní krajinu, se současnou volbou světových stran kvůli oslunění. Domy vznikají na základě znalosti přírodních zákonů, přirozených potřeb člověka ke zdravému a spokojenému životu a v jejich vzájemné provázanosti…

Již jako dítě jsem měla blízko k ochraně přírody a ekologii a vím, že příroda ovlivňuje člověka, on zase ji, neboť se narodil jako její nedílná součást. Měli by spolu tedy žít v neustálém souladu – v trvalé harmonii, což je přesně to, čemu se snažím ve své práci přiblížit. Na prvním místě je pro mne KVALITA, POCTIVOST a ohleduplnost vůči přírodě a nám lidem samotným.

Součným zájmem v rámci mojí práce je bioarchitektura, která podporuje ŽIVOT a všechny živé systémy, je založena na posvátné geometrii a může být použita k dosahování pozitivních změn v našem prostředí. Mou snahou je začleňovat ji při plánování RD ke zlepšení plynutí energie. Přikláním se k podpoře využití fyzikálních zákonů na větrání, klimatizaci a topení. Rovněž se snažím řešit hospodaření s vodou, energií a odpady tak, aby se vše co nejefektivněji využilo. Mj. se zajímám o soběstačné domy bez nutnosti připojení na jakékoli sítě a přírodní stavitelství. Ve stavbách se vždy snažím o spojení informací z vícero zdrojů (pasivní domy, přírodní stavitelství, tvary střech a domů, soběstačné domy, ostrovní systémy, získávání energie ze slunce a větru, baubiologie, feng shui, bioarchitektura, rituály a léčitelství, permakultura a řád přírody, solární paraboly, akumulace vody a energie do různých podzemních zásobníků, domy kryté zemí, zelené střechy apod.), které na základě dialogu (naslouchám druhým) včleňuji do realizací. Mojí vizí je trvale udržitelný život v souladu s přírodními zákony, kde existuje přirozený koloběh hmoty a energií bez vzniku odpadů.

Oslovuje mě známé heslo „v jednoduchosti je krása“ a prostor se snažím členit pomocí jednoduchých principů bez rušivých elementů. Mým vzorem jsou skandinávské země s jejich velmi dlouhou historií výstavby domů na bázi dřeva a zároveň venkovský útulný styl. V domech minimalizuji chodby a dodávám dostatek prosklených ploch, což zaručuje pasivní zisky tepla. Snažím se vytvářet funkční útulné domy za přijatelnou částku na malé ploše. Jako správný dům vnímám kombinaci kvalitní konstrukce a skvělého interiéru. Ekostavba je tedy nejlogičtější. Profesionální společnost Atrium garantuje celou výstavbu, což je zárukou příjemného bydlení... a o to mi jde. Je to o tom, aby jste si pobyt v domě užívali.

Při plánování domu závisí na požadavcích investora, na použití kompromisního řešení a umění rozlišit mezi podstatnými a podružnými věcmi. Podstatné je vycházet z Vašich životních potřeb a zájmů a nepodléhat módním časopisům a reklamám. Posoudit své reálné finanční možnosti a vyhnout se vyčerpávajícím splátkám. Chytré řešení v projektu dokáže ušetřit nemalé peníze, které pak lze investovat do obnovitelných zdrojů energie. Nejvíce cenu domu ovlivní jeho velikost, pak teprve materiálové řešení a jeho nároky na vybavení.

Hlavní principy pro Váš dům – dobrý návrh s orientací hlavní prosklené fasády k jihu, kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků, špičková izolační trojskla, vynikající tepelné izolace a vzduchotěsnost domu, důsledné řešení tepelných mostů, řízené větrání s rekuperací.

Velký vliv na energetickou náročnost má i vliv tepelných mostů, kondenzace vodních par a vzduchotěsnost, kde Atrium splňuje veškeré požadavky na energetickou náročnost budov. Ve stavbách Atrium je pak 3x vyšší ohnivzdornost než v konvenčním stavitelství, 3x lepší tlumení zvuku, přirozené chlazení v létě, vysněné klima pro alergiky a citlivé lidi …a především… Vaše srdce vyloudí až o 3500 úderů méně, poněvadž dřevostavba s hojně se vyskytujícími dřevěným prvky je balzámem na nervy…

V případě Vašeho zájmu si můžeme domluvit schůzku ve vzorovém domě v Průhonicích u Prahy, kde dáme prostor i obsáhlejším tématům na základě Vašeho individuálního záměru stavby, jako jsou faktory ovlivňující celkovou spotřebu energií, ujasníte si svou představu o velikosti budovy, rozvedeme téma o tvaru Vámi zvolené stavby, kompaktnosti a členitosti, pobavíme se o druhu pozemku a umístění budovy vzhledem ke světovým stranám, typech obvodových konstrukcí, velikosti prosklených ploch a kvalitě zasklení. Pobavíme se o optimálním zvolení otopné soustavy, přípravě teplé užitkové vody, o zajištění výměny vzduchu, vnitřních tepelných ziscích a pasivních solárních ziscích přes okenní otvory, letní tepelné ochraně apod.

Je na čase chopit se ruky, kterou nám příroda podává. Ten, kdo dbá na její koloběhy, bude odměněn životem plným požitků v harmonii a volnosti. Zdravé domy, energetické zdroje bez zatěžování životního prostředí nejsou utopií.

Udržení koloběhu strom – dřevo – humus /popel – strom je jeden z příkladů, jakým směrem musíme změnit naše vědomí a životní postoj, pokud chceme blaho, zdraví a štěstí na naší Zemi zachovat i našim dětem a vnukům. Těšme se ze stromů a sklízejme jejich dřevo, když dozrálo. Postarejme se, aby dřevo po použití uzavřelo předem stanovený koloběh a mohlo se zase stát humusem. Kdo toto tajemství zachovává, vnáší div stromů do vlastního života.

Vynaložené energetické náklady a energetická náročnost na výrobu stavebních prvků

Při řešení nového bydlení není nutno se zadlužovat, ale volit únosnou ekonomickou formu, neboť si můžete další část svého domu kdykoliv „doobjednat“, přistavět a tím svou obytnou plochu rozšířit, či dle své šikovnosti, část prací provést svépomocí či s přáteli. U „dnešních“ novostaveb se sleduje jen „ekonomická návratnost“ u spotřeby technických energií, ale to je velmi málo. Je nutno nejdříve zohlednit svůj osobní potenciál, své možnosti, nakolik mohu a na co stačím, a na co ne, zda jsem schopen nepropadat prvotním „lákadlům byznysu“, který nemá srdce. Kromě „vytápění a větrání“ je nutno zohlednit i praktičnost stavby, následnou údržbu či úklid, prostě celkový charakter provozu (vynaložená energie by měla být v souladu s obdrženou). Neměli bychom zapomínat i na to, že stále více se stává nedílnou a podstatnou součástí „dnešní ekonomiky“ i investice do vlastního zdraví (a rekreace) a celé rodiny. Zdraví je dopravním prostředkem na cestě životem! To vše se již zahrnuje do celkového balíčku pod názvem „vynaložené energetické náklady“.

Velká úspora spočívá především v nízkých nákladech na energetickou náročnost spojenou s vytápěním domu, čímž je dále posilována ekologičnost provozu celé domácnosti. Další úspora spočívá v maximálním využití zastavěné plochy díky menší tloušťce stěn, oproti některým jiným běžným způsobům výstavby. Finanční úspory je rovněž dosaženo krátkou dobou výstavby za 2-3 měsíce. Krátí se paušální náklady během výstavby. Kratší doba platby nájemného za stávající bydlení během stavby a rovněž je kratší doba čerpání úvěrů před samotným užíváním nového domu. Odpadá zdlouhavé dojíždění na stavbu, telefonování a jednání s dodavateli.

DŘEVOSTAVBA Z BIOLOGICKY ČISTÝCH MATERIÁLŮ

Mojí snahou je, abyste se svou neznalostí při plánování rodinného domu nenechali připravovat o potřebnou životní energii. Cílem je vytvořit takový dům, který může léčit vhodnou, zdraví prospěšnou konstrukcí a vyvážeností materiálu. Jde mi o jednoduchý návrat k přírodě, harmonické a klidné žití ve zdraví.

Dům postavený z biologicky čistých materiálů se stává doslova živoucím organismem, přijímajícím světlo, který žije „v energetické rovnováze“ s lidskými bytostmi, zvířaty, rostlinami, přírodou. Životodárnou energii přijímá a vydává do prostoru. Dům vzniká již v prvotní myšlence vciťováním se do potřeb i prostředí, v souladu s místem a obyvateli pro které vzniká, s respektem ke krajině, místním zvyklostem (nejvíce patrné je to právě u fasády, střechy a oken), propojen se zahradou, která se stává každodenní součástí života. Zahrada v přímém propojení s interiérem, plná světla, barev, tvarů, vůní, pohybu i zvuků, nám přináší volnost, neboť i my lidé dnešní doby potřebujeme mnohem více trávit svůj život pod širou oblohou. S terasou, pergolou, zimní zahradou si můžeme užívat krás přírody po celý rok, pozorovat jednotlivé děje v ní: barvy, zvuky, neustále se měnící tvary a vpouštět je pro radost i dovnitř.

Spolupracuji s firmou, která klade velký důraz na ekologické postupy v celém procesu výstavby. Prvním předpokladem je použití ekologických materiálů, které jsou v našich dřevostavbách zastoupeny. Hlavním konstrukčním prvkem při výrobě domů je dřevo – surovina z obnovitelných zdrojů. Území ČR je známo velkým poměrem lesnatosti. Obecné zpracování dřeva, dorůstajícího v českých lesích pomáhá zdravému růstu lesů a jejich regeneraci. Rozhodnete-li se pro tuzemské dřevo, které používáme do dřevostaveb, vyřadíte rizikové faktory uvedené dále. (Dřevo tedy nepochází z radioaktivně zamořených oblastí, pochází z trvale používaných lesů a ne z oblastí plenění, v nichž se nedbá na opětovné zalesnění a péči o dorůstání lesů. Rovněž netransportujeme dřevo z jednoho světadílu na druhý a tudíž nezatěžujeme životní prostředí.)

Dřevo (smrkové a modřínové) je déle uleželé a proto zůstává klidnější než mladé, rychle sušené dřevo. Během určité doby uskladnění se kromě sušení děje ještě něco velmi důležitého: okysličování a různé další procesy způsobují odbourání a změnu látek, obsažených ve dřevu. Odbourávají se živiny pro hmyz a houby, škodící dřevu.

IMPREGNACE DŘEVOSTAVBY A KONSTRUKČNÍ OCHRANA

V kombinaci s prvotřídním výběrem toho nejkvalitnějšího materiálu na dřevostavby lze u hoblovaných prvků pominout použití ochranných nátěrů a impregnace. Kromě hloubkové impregnace působí tyto prostředky velmi krátkodobě (max. 3-5 let a musí se opakovat, což stojí Váš čas i peníze.) a z celkové životnosti jde jen o malou část – zatímco povrch dřeva ohoblovaný zůstane. Proti biotickým škůdcům je na naší straně to, že veškeré materiály, které používáme, jsou sušené a hoblované.

Zdravá dřevostavba by neměla obsahovat žádné fungicidy na řezivu viz (ponorná lázeň zelenou barvou!), žádné impregnační prostředky na složišti kmenů, obzvláštní obezřetnost u lepidel z umělých pryskyřic a s účinnými látkami formaldehydem a izokyanátem, žádné ošetření synteticky-chemickými laky. . V našich konstrukcích nejsou látky vypařující jedy v lepidlech dřevěných desek. Nenajdete tu žádné OSB desky.

Nejlepší ochranou dřeva je však vhodné zvolení konstrukční ochrany celé dřevostavby, tedy dostatečné přesahy střechy, opatření proti zatékání a stání vody apod. Pokud toto není vyřešeno vhodným způsobem, nepomůže k ochraně dřeva ani hloubková impregnace. Naopak, pokud je dřevo konstrukčně chráněno proti trvalému styku s vodou, je schopno vydržet bez chemických ochran po desítky až stovky let. Proti abiotickým faktorům se snažíme dřevo chránit vhodným konstrukčním řešením.

Dřevo jako stavební materiál vydrží v exteriéru po stovky let, je-li správně použito. Při opracování dřeva nevzniká žádný další odpad, který by se nedal využít. Kůra se může mulčovat a využívat v zahradnictví, větší odřezky dřeva se mohou štěpkovat či roztřískovávat a hobliny s pilinami se mohou využít pro briketování a peletování. Dřevo je tedy plně recyklovatelnou surovinou, která je navíc 100% přírodní a obnovitelná.

Účast dřeva na výměně plynů ve vašem obytném prostoru je však stejně jako schopnost přijímání vlhkosti závislá na tom, aby povrch nebyl uzavřen (zapečetěn) barvami a laky a aby nebyly dány žádné blokující vrstvy v podobě lepení a průlepů, které snižují mj. difúzní odpor.

Dýchající dřevo se svým obrovským vnitřním povrchem, s mnoha póry, vlásečnicemi a mikroskopickými trubičkami reaguje na každou změnu vlhkosti okolního vzduchu. Je-li náhle vlhčeji, začne dřevo vlhkost přijímat a tím vzduch vysoušet. Když je zase sušeji, odevzdává dřevo něco z uloženého množství vody znovu do vzduchu. Dřevo v domě je tedy optimální úložnou vlhkosti. Čím více je dřeva v obytném prostoru, tím větší je vyrovnávací účinek. Dobré vlastnosti dřeva získáte jen masivním, nelepeným zpracováním a takovým ošetřením povrchů, které nezamezuje dýchání dřeva. RD jsou difúzně-otevřené a tedy paropropustné, mohou přirozeně dýchat.

Při výrobě domů ATRIUM jsou používány materiály splňující přísné hygienické normy. Tento fakt firma jasně a průkazně deklaruje a je přísně kontrolován nezávislými institucemi. Díky fyzikálním vlastnostem samotného dřeva a dalších ekologických materiálů použitých při výrobě domů je po celý rok vnitřní mikroklima v domech ATRIUM velmi příjemné (tedy v zimě teplo a v létě chládek). V dřevostavbách je příjemně teplo a útulno a rozhodně tu nenajdete žádné plísně nebo jedovaté výpary „moderních“ stavebních materiálů. Ke zdravému bydlení může rovněž přispívat automatická výměna vzduchu pomocí systému větrání s rekuperací centrální i decentrální, při které je přiváděný vzduch pomocí filtrů zbavován nežádoucích venkovních nečistot. Stěny jsou požárně a akusticky odolné, jsou odolné vůči napadení hmyzem i hlodavci. Přitom v sobě nenesou chemické látky, které jsou zdraví škodlivé a v domě nepatřičné.

Mojí snahou je mj. poukázat na výhody, problémy a chyby při výstavbě dřevostavby. V dnešní době se v oblasti dřevostaveb vyskytují stavby, které doslova ohrožují zdravotní stav lidí a nemálo je těch, kde došlo během několika let k výskytu vážných onemocnění končících předčasnou smrtí (mohla bych jmenovat synteticky-chemické nátěry a velkoplošná lepení, která proměňují dřevo ve směs různých materiálů a látek, jejichž účinek na člověka dokáže běžný spotřebitel sotva odhadnout, stejně tak prach na plících a mikrovlákna z minerální vlny nebo exhalace plynu z pěnových umělohmotných izolací, které bývají příčinou závažných onemocnění nebo často používané OSB dřevotřískové desky, které nejsou ničím jiným, než pilinami, které se smísí s lepidly z umělé pryskyřice a slisují do desek (mj. Difenylmethan-diisokyanát, používaný jako náhradní látka v pilinových deskách, tvoří diaminodifenylmetan, který je v akutním podezření z rakovinosti. Nemluvě o polyuretanech, z nichž se v případě požáru stávají smrtelné pasti. Lepidla obsahující formaldehyd se nahrazují lepidly z umělých pryskyřic s krajně povážlivou obsaženou látkou izokyanátem, o které se však nemluví a která však představuje velmi reaktivní chemikálii, která chemicky reaguje s kůží a sliznicemi. Izokyanát je ještě jedovatější než formaldehyd a způsobuje alergické reakce, např. izokyanátové astma či alergické onemocnění plic.

V posledních desetiletích byla nádherná přírodní stavební látka dřevo lepením, nátěry a impregnačními prostředky zatlačena natolik do synteticky chemického směru, že velkou část „moderně“ zpracovaného dřeva, lhostejno, zda jde o nábytek, stavební dřevo nebo podlahy, lze po použití zlikvidovat pouze jako nebezpečný odpad. Doporučuji tedy nahradit nábytek, ošetřovaný synteticko-chemickými prostředky a krytiny podlah, stěn a stropu přírodními materiály. Doporučuji ošetřovat dřevo pouze prostředky, které se v přírodě vyskytují, aby svou cestu zpět našlo přirozeným způsobem, například kompostováním.

STAVEBNÍ BIOLOGIE

Mojí snahou je vytvářet nejenom moderní dřevostavby, ale rovněž začleňovat principy feng shui a stavební biologie, kde mohou tvořit část interiéru v dřevostavbě i nenosné příčky vyzdívané z nepálených cihel či oblé dřevěné příčky, kde může být použita i extenzivní zatravněná střecha apod. V tomto směru mi vyhovuje spolupráce se společností Atrium. Konečným cílem je vytvořit energetické pole, jež podporuje život, pozitivní rezonanci DNA a energetického náboje (elektrický princip samotného života). Jsem proti používání ocelových a hliníkových klecí plných elektrosmogu, vyvolávajícího nemoc a viditelně zamezujícímu veškerému růstu, poněvadž život potřebuje opak – symetrická energetická pole.

Stavební biologové dbají na to, aby v obytném prostoru bylo tak málo elektrostaticky nabíjejících se ploch, jak je jen možné. Lidské tělo má kolem sebe přirozené, slabé elektrické ochranné pole. Toto pole odpuzuje od kůže částečky prachu a špíny, bakterie atd. V místnostech se silně elektrostaticky nabitými poli je toto ochranné pole člověka narušeno. Důsledkem mohou být u citlivých lidí alergie, záněty sliznic, nachlazení, bolesti hlavy atd.

Další nevýhodou elektricky nabitých povrchů je sklon k zaprášení a zašpinění, protože částečky, které se vznášejí ve vzduchu místnosti, jsou jimi přitahovány. Pomyslete na povrch televizní obrazovky nebo elektronické stereo soustavy, které rovněž přitahují prach. Pomoc je jednoduchá: postarejte se o mnoho přírodních (dřevěných) povrchů ve vašem bytě, které jsou buď neošetřeny nebo ošetřeny pouze přírodními látkami (např. včelí vosk, oleje z přírodních pryskyřic či podobně).

Podle stavební biologie (citlivé navrhování staveb v souladu s krajinou a člověkem), která se zabývá celistvým pohledem a promítá se v ní řada různých specializací (architektura, ekologie, psychologie a sociologie) je při stavbě domů důležité nejenom stavět dle obecně platných kritérií, ale také brát v úvahu další faktory, které člověka a jeho okolí ovlivňují. Profesor Anton Schneider z Institutu pro baubiologii a ekologii stanovil.

1. stavební pozemek bez umělých a přírodních anomálií
2. umístění obytných domů mimo zdroje emisí a hluku
3. přirozený způsob výstavby v sídlech obklopených zelení
4. výstavba domů a osídlení respektující individuální přístup, spojení s přírodou, vycházející vstříc člověku a potřebám rodiny
5. nezpůsobující negativní sociální následky
6. použití přírodních a nefalšovaných stavebních materiálů
7. přirozená regulace vlhkosti vzduchu v místnosti (pomocí materiálů vyrovnávajících vlhkost)
8. omezená a rychle se snižující vlhkost v novostavbách
9. vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací
10. optimální teplota vzduchu a povrchu stěn v místnosti
11. dobrá kvalita vzduchu díky jeho přirozené výměně
12. sálavé teplo pro vytápění
13. denní světlo, umělé osvětlení a barvy odpovídající přírodním podmínkám
14. zachování přirozených radiačních polí
15. omezení umělých elektromagnetických polí
16. použití stavebních materiálů s nízkou radioaktivitou
17. ochrana proti hluku a vibracím s ohledem na potřeby člověka
18. neutrální nebo příjemná vůně bez vylučování jedovatých látek
19. maximální omezení plísní, bakterií, prachu a alergenů
20. vysoká kvalita pitné vody
21. nezpůsobující zhoršování životního prostředí
22. minimalizace spotřeby energie při maximálním využití obnovitelných zdrojů
23. výběr stavebních materiálů přednostně z místních zdrojů, nepodporování těžby nedostatkových nebo rizikových surovin
24. využití znalostí z oblasti fyziologie a ergonomie při vytváření interiéru a jeho zařízení
25. zohlednění harmonických rozměrů, proporcí a forem