Stavební biologie

Mojí snahou je vytvářet nejenom moderní dřevostavby, ale rovněž začleňovat principy feng shui a stavební biologie, kde mohou tvořit část interiéru v dřevostavbě i nenosné příčky vyzdívané z nepálených cihel či oblé dřevěné příčky, kde může být použita i extenzivní zatravněná střecha apod. V tomto směru mi vyhovuje spolupráce se společností Atrium. Konečným cílem je vytvořit energetické pole, jež podporuje život, pozitivní rezonanci DNA a energetického náboje (elektrický princip samotného života). Jsem proti používání ocelových a hliníkových klecí plných elektrosmogu, vyvolávajícího nemoc a viditelně zamezujícímu veškerému růstu, poněvadž život potřebuje opak – symetrická energetická pole.

Stavební biologové dbají na to, aby v obytném prostoru bylo tak málo elektrostaticky nabíjejících se ploch, jak je jen možné. Lidské tělo má kolem sebe přirozené, slabé elektrické ochranné pole. Toto pole odpuzuje od kůže částečky prachu a špíny, bakterie atd. V místnostech se silně elektrostaticky nabitými poli je toto ochranné pole člověka narušeno. Důsledkem mohou být u citlivých lidí alergie, záněty sliznic, nachlazení, bolesti hlavy atd.

Další nevýhodou elektricky nabitých povrchů je sklon k zaprášení a zašpinění, protože částečky, které se vznášejí ve vzduchu místnosti, jsou jimi přitahovány. Pomyslete na povrch televizní obrazovky nebo elektronické stereo soustavy, které rovněž přitahují prach. Pomoc je jednoduchá: postarejte se o mnoho přírodních (dřevěných) povrchů ve vašem bytě, které jsou buď neošetřeny nebo ošetřeny pouze přírodními látkami (např. včelí vosk, oleje z přírodních pryskyřic či podobně).

Podle stavební biologie (citlivé navrhování staveb v souladu s krajinou a člověkem), která se zabývá celistvým pohledem a promítá se v ní řada různých specializací (architektura, ekologie, psychologie a sociologie) je při stavbě domů důležité nejenom stavět dle obecně platných kritérií, ale také brát v úvahu další faktory, které člověka a jeho okolí ovlivňují. Profesor Anton Schneider z Institutu pro baubiologii a ekologii stanovil.

1. stavební pozemek bez umělých a přírodních anomálií
2. umístění obytných domů mimo zdroje emisí a hluku
3. přirozený způsob výstavby v sídlech obklopených zelení
4. výstavba domů a osídlení respektující individuální přístup, spojení s přírodou, vycházející vstříc člověku a potřebám rodiny
5. nezpůsobující negativní sociální následky
6. použití přírodních a nefalšovaných stavebních materiálů
7. přirozená regulace vlhkosti vzduchu v místnosti (pomocí materiálů vyrovnávajících vlhkost)
8. omezená a rychle se snižující vlhkost v novostavbách
9. vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací
10. optimální teplota vzduchu a povrchu stěn v místnosti
11. dobrá kvalita vzduchu díky jeho přirozené výměně
12. sálavé teplo pro vytápění
13. denní světlo, umělé osvětlení a barvy odpovídající přírodním podmínkám
14. zachování přirozených radiačních polí
15. omezení umělých elektromagnetických polí
16. použití stavebních materiálů s nízkou radioaktivitou
17. ochrana proti hluku a vibracím s ohledem na potřeby člověka
18. neutrální nebo příjemná vůně bez vylučování jedovatých látek
19. maximální omezení plísní, bakterií, prachu a alergenů
20. vysoká kvalita pitné vody
21. nezpůsobující zhoršování životního prostředí
22. minimalizace spotřeby energie při maximálním využití obnovitelných zdrojů
23. výběr stavebních materiálů přednostně z místních zdrojů, nepodporování těžby nedostatkových nebo rizikových surovin
24. využití znalostí z oblasti fyziologie a ergonomie při vytváření interiéru a jeho zařízení
25. zohlednění harmonických rozměrů, proporcí a forem