Dřevostavba z biologicky čistých materiálů

Mojí snahou je, abyste se svou neznalostí při plánování rodinného domu nenechali připravovat o potřebnou životní energii. Cílem je vytvořit takový dům, který může léčit vhodnou, zdraví prospěšnou konstrukcí a vyvážeností materiálu. Jde mi o jednoduchý návrat k přírodě, harmonické a klidné žití ve zdraví.

Dům postavený z biologicky čistých materiálů se stává doslova živoucím organismem, přijímajícím světlo, který žije „v energetické rovnováze“ s lidskými bytostmi, zvířaty, rostlinami, přírodou. Životodárnou energii přijímá a vydává do prostoru. Dům vzniká již v prvotní myšlence vciťováním se do potřeb i prostředí, v souladu s místem a obyvateli pro které vzniká, s respektem ke krajině, místním zvyklostem (nejvíce patrné je to právě u fasády, střechy a oken), propojen se zahradou, která se stává každodenní součástí života. Zahrada v přímém propojení s interiérem, plná světla, barev, tvarů, vůní, pohybu i zvuků, nám přináší volnost, neboť i my lidé dnešní doby potřebujeme mnohem více trávit svůj život pod širou oblohou. S terasou, pergolou, zimní zahradou si můžeme užívat krás přírody po celý rok, pozorovat jednotlivé děje v ní: barvy, zvuky, neustále se měnící tvary a vpouštět je pro radost i dovnitř.

Spolupracuji s firmou, která klade velký důraz na ekologické postupy v celém procesu výstavby. Prvním předpokladem je použití ekologických materiálů, které jsou v našich dřevostavbách zastoupeny. Hlavním konstrukčním prvkem při výrobě domů je dřevo – surovina z obnovitelných zdrojů. Území ČR je známo velkým poměrem lesnatosti. Obecné zpracování dřeva, dorůstajícího v českých lesích pomáhá zdravému růstu lesů a jejich regeneraci. Rozhodnete-li se pro tuzemské dřevo, které používáme do dřevostaveb, vyřadíte rizikové faktory uvedené dále. (Dřevo tedy nepochází z radioaktivně zamořených oblastí, pochází z trvale používaných lesů a ne z oblastí plenění, v nichž se nedbá na opětovné zalesnění a péči o dorůstání lesů. Rovněž netransportujeme dřevo z jednoho světadílu na druhý a tudíž nezatěžujeme životní prostředí.)

Dřevo (smrkové a modřínové) je déle uleželé a proto zůstává klidnější než mladé, rychle sušené dřevo. Během určité doby uskladnění se kromě sušení děje ještě něco velmi důležitého: okysličování a různé další procesy způsobují odbourání a změnu látek, obsažených ve dřevu. Odbourávají se živiny pro hmyz a houby, škodící dřevu.