Ekologické dřevostavby aneb stavějme zdravé domyNabízím Vám poradenskou a konzultační činnost v oblasti ekologických dřevostaveb, poskytuji stavební a technické poradenství, zpracování odborných studií, Feng-shui (návrhy půdorysů, pohledů, architektura a návrh stavby tak, aby vyhovoval především individuálním potřebám budoucích uživatelů, harmonické uspořádání tvarů místností, poradenství v oblasti stavebních materiálů, provozu a vybavení, kalkulace, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení), zaměření stávajícího stavu objektu, osazení RD na pozemek, zohlednění výhledů při plánování domu apod. Blízce spolupracuji s architekty a projektanty.

Vycházím z ověřených a nejnovějších technologií, mou snahou je vytvářet harmonické prostředí staveb a interiérů. Dlouhodobě spolupracuji s firmou Atrium, která staví domy, jež nepoškozují lidské zdraví, vytvářejí v obydlích příznivé klima po celý rok a konstrukčně i vzhledem jsou harmonizující součástí krajiny. Využívám znalostí přírodních principů a zákonitostí, neboť stavby poté přijímají z prostoru a vysílají do něj zpět energetická záření - vlnění, která jsou lidskému organismu prospěšná. To poznáme vždy na svých pocitech. Součástí našeho života je pak i zahrada a okolní krajina. Není nutno se ve svých domech uzavírat, ale naopak co nejvíce žít „venku“ a do domu se schovat před nepřízní počasí. Neobklopovat se ve svém žití zbytečnostmi a přemírou techniky. Žádná průmyslová výroba ani technologie totiž neumí vytvořit „zdravé prostředí“, nahradit nám naše zdraví a navodit pocity harmonie a štěstí… Ve své tvorbě uplatňuji veškerá poznání a pomáhám ke spokojenějšímu a harmoničtějšímu životu všech obyvatel bez rozdílu. Nejdůležitější pro mne je Vaše spokojené a zdravé bydlení a individuální přístup ke klientovi – vždy pozorně naslouchám jedinečným přáním a potřebám každého klienta a snažím se je vhodně propojit se svými zkušenostmi a tvůrčími schopnostmi. Stejně tak „naslouchám“ i vnějšímu prostředí, ať už je to kopec, ulice nebo dům a snažím se navrhovat v souladu s tímto okolím. Kvalita projektu a vlastní realizace je jen jednou složkou celé služby. V projektu společně nalezneme hmoty a materiály příznivé pro budoucí zdravé bydlení - pokud možno přírodní a ekologické - blízké principům baubiologie. Citlivým přístupem k realizaci co nejméně zatížíme pozemek tak, aby stavba byla místem příznivě přijata. Snažím se stavbu umístit tak, aby sama stavba energeticky prospívala svému okolí. Domy navrhuji dle rozsahu a tvaru pozemku, v návaznosti na okolní krajinu, se současnou volbou světových stran kvůli oslunění. Domy vznikají na základě znalosti přírodních zákonů, přirozených potřeb člověka ke zdravému a spokojenému životu a v jejich vzájemné provázanosti… Již jako dítě jsem měla blízko k ochraně přírody a ekologii a vím, že příroda ovlivňuje člověka, on zase ji, neboť se narodil jako její nedílná součást. Měli by spolu tedy žít v neustálém

souladu – v trvalé harmonii, což je přesně to, čemu se snažím ve své práci přiblížit. Na prvním místě je pro mne KVALITA, POCTIVOST a ohleduplnost vůči přírodě a nám lidem samotným. Součným zájmem v rámci mojí práce je bioarchitektura, která podporuje ŽIVOT a všechny živé systémy, je založena na posvátné geometrii a může být použita k dosahování pozitivních změn v našem prostředí. Mou snahou je začleňovat ji při plánování RD ke zlepšení plynutí energie. Přikláním se k podpoře využití fyzikálních zákonů na větrání, klimatizaci a topení. Rovněž se snažím řešit hospodaření s vodou, energií a odpady tak, aby se vše co nejefektivněji využilo. Mj. se zajímám o soběstačné domy bez nutnosti připojení na jakékoli sítě a přírodní stavitelství. Ve stavbách se vždy snažím o spojení informací z vícero zdrojů (pasivní domy, přírodní stavitelství, tvary střech a domů, soběstačné domy, ostrovní systémy, získávání energie ze slunce a větru, baubiologie, feng shui, bioarchitektura, rituály a léčitelství, permakultura a řád přírody, solární paraboly, akumulace vody a energie do různých podzemních zásobníků, domy kryté zemí, zelené střechy apod.), které na základě dialogu (naslouchám druhým) včleňuji do realizací. Mojí vizí je trvale udržitelný život v souladu s přírodními zákony, kde existuje přirozený koloběh hmoty a energií bez vzniku odpadů. Oslovuje mě známé heslo „v jednoduchosti je krása“ a prostor se snažím členit pomocí jednoduchých principů bez rušivých elementů. Mým vzorem jsou skandinávské země s jejich velmi dlouhou historií výstavby domů na bázi dřeva a zároveň venkovský útulný styl. V domech minimalizuji chodby a dodávám dostatek prosklených ploch, což zaručuje pasivní zisky tepla. Snažím se vytvářet funkční útulné domy za přijatelnou částku na malé ploše. Jako správný dům vnímám kombinaci kvalitní konstrukce a skvělého interiéru. Ekostavba je tedy nejlogičtější. Profesionální společnost Atrium garantuje celou výstavbu, což je zárukou příjemného bydlení... a o to mi jde. Je to o tom, aby jste si pobyt v domě užívali. Při plánování domu závisí na požadavcích investora, na použití kompromisního řešení a umění rozlišit mezi podstatnými a podružnými věcmi. Podstatné je vycházet z Vašich životních potřeb a zájmů a nepodléhat módním časopisům a reklamám. Posoudit své reálné finanční možnosti a vyhnout se vyčerpávajícím splátkám. Chytré řešení v projektu dokáže ušetřit nemalé peníze, které pak lze investovat do obnovitelných zdrojů energie. Nejvíce cenu domu ovlivní jeho velikost, pak teprve materiálové řešení a jeho nároky na vybavení. Hlavní principy pro Váš dům – dobrý návrh s orientací hlavní prosklené fasády k jihu, kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků, špičková izolační trojskla, vynikající tepelné izolace a vzduchotěsnost domu, důsledné řešení tepelných mostů, řízené větrání s rekuperac. Velký vliv na energetickou náročnost má i vliv tepelných mostů, kondenzace vodních par a

vzduchotěsnost, kde Atrium splňuje veškeré požadavky na energetickou náročnost budov. Ve stavbách Atrium je pak 3x vyšší ohnivzdornost než v konvenčním stavitelství, 3x lepší tlumení zvuku, přirozené chlazení v létě, vysněné klima pro alergiky a citlivé lidi …a především… Vaše srdce vyloudí až o 3500 úderů méně, poněvadž dřevostavba s hojně se vyskytujícími dřevěným prvky je balzámem na nervy… V případě Vašeho zájmu si můžeme domluvit schůzku ve vzorovém domě v Průhonicích u Prahy, kde dáme prostor i obsáhlejším tématům na základě Vašeho individuálního záměru stavby, jako jsou faktory ovlivňující celkovou spotřebu energií, ujasníte si svou představu o velikosti budovy, rozvedeme téma o tvaru Vámi zvolené stavby, kompaktnosti a členitosti, pobavíme se o druhu pozemku a umístění budovy vzhledem ke světovým stranám, typech obvodových konstrukcí, velikosti prosklených ploch a kvalitě zasklení. Pobavíme se o optimálním zvolení otopné soustavy, přípravě teplé užitkové vody, o zajištění výměny vzduchu, vnitřních tepelných ziscích a pasivních solárních ziscích přes okenní otvory, letní tepelné ochraně apod. Je na čase chopit se ruky, kterou nám příroda podává. Ten, kdo dbá na její koloběhy, bude odměněn životem plným požitků v harmonii a volnosti. Zdravé domy, energetické zdroje bez zatěžování životního prostředí nejsou utopií. Udržení koloběhu strom – dřevo – humus /popel – strom je jeden z příkladů, jakým směrem musíme změnit naše vědomí a životní postoj, pokud chceme blaho, zdraví a štěstí na naší Zemi zachovat i našim dětem a vnukům. Těšme se ze stromů a sklízejme jejich dřevo, když dozrálo. Postarejme se, aby dřevo po použití uzavřelo předem stanovený koloběh a mohlo se zase stát humusem. Kdo toto tajemství zachovává, vnáší div stromů do vlastního života.

Vynaložené energetické náklady a energetická náročnost na výrobu stavebních prvků

Při řešení nového bydlení není nutno se zadlužovat, ale volit únosnou ekonomickou formu, neboť si můžete další část svého domu kdykoliv „doobjednat“, přistavět a tím svou obytnou plochu rozšířit, či dle své šikovnosti, část prací provést svépomocí či s přáteli. U „dnešních“ novostaveb se sleduje jen „ekonomická návratnost“ u spotřeby technických energií, ale to je velmi málo. Je nutno nejdříve zohlednit svůj osobní potenciál, své možnosti, nakolik mohu a na co stačím, a na co ne, zda jsem schopen nepropadat prvotním „lákadlům byznysu“, který nemá srdce. Kromě „vytápění a větrání“ je nutno zohlednit i praktičnost stavby, následnou údržbu či úklid, prostě celkový charakter provozu (vynaložená energie by měla být v souladu s obdrženou). Neměli bychom zapomínat i na to, že stále více se stává nedílnou a podstatnou součástí „dnešní ekonomiky“ i investice do vlastního zdraví (a rekreace) a celé rodiny. Zdraví je dopravním prostředkem na cestě životem! To vše se již zahrnuje do celkového balíčku pod názvem „vynaložené energetické náklady“. Velká úspora spočívá především v nízkých nákladech na energetickou náročnost spojenou s

vytápěním domu, čímž je dále posilována ekologičnost provozu celé domácnosti. Další úspora spočívá v maximálním využití zastavěné plochy díky menší tloušťce stěn, oproti některým jiným běžným způsobům výstavby. Finanční úspory je rovněž dosaženo krátkou dobou výstavby za 2-3 měsíce. Krátí se paušální náklady během výstavby. Kratší doba platby nájemného za stávající bydlení během stavby a rovněž je kratší doba čerpání úvěrů před samotným užíváním nového domu. Odpadá zdlouhavé dojíždění na stavbu, telefonování a jednání s dodavateli.