INDIVIDUÁLNÍ LEKCE


Klíčovou výhodou soukromé lekce je samozřejmě ryze individuální přístup. V praxi to znamená, že učitel zná všechny specifické potřeby svého žáka, s nimiž pracuje a pomáhá mu tak lépe se rozvíjet. Individuální lekce jógy je lekcí, jakou by ideálně každá lekce měla být. Zakládá se totiž na citlivém dialogu mezi učitelem a žákem / lektorem a klientem. Soukromá lekce/série soukromých lekcí vždy začíná první konzultací, na které klient vysvětlí lektorovi své požadavky, přiblíží mu, na čem a proč chce pracovat tak, aby byl lektor schopen sestavit pro něj optimální plán. Lektor se má čas věnovat pouze klientovi, opravuje chyby, které dělá, učí ho, jak se jim vyvarovat, jak rozvíjet osvojené schopnosti a těšit se z nich. Individuální lekce probíhají v čase domluveném s klientem v soukromí.