VĚDOMÁ KONZULTACE PRO UZDRAVENÍ DUŠE A TĚLA

Všechno, co máte, všichni lidé, které znáte, všechna místa, kde žijete a všechny zkušenosti, které jste měli, definují vaši identitu na povrchu, zatímco uvnitř jsou vaše skutečné vnitřní pocity.

Na konci vašeho života, když všechno spojené s identitou zmizí, co vám zbyde? Přesně ten pocit. A i když jste nejchytřejší nebo nejúspěšnější člověk na světě, tak pokud jste se na tyto emoce nepodívali, v tomto životě jste se nikam nevyvinuli.

Joe DispenzaCo mne poutalo, mrtvo jest. Co mne obklopovalo, bylo překonáno. Tužby skončily a jsem vysvobozena z nevědomosti. Jeden svět jsem nechala za sebou za pomoci druhého a nyní jako obraz jsem uvolněna z jeho podoby. Jsem uvolněna z řetězce zapomnění, jenž existuje v čase. Od této chvíle kráčím k Velkému věku, k Eónu, a tam, kde čas tiše odpočívá v své nekonečnosti, i já spočinu v Tichosti.

(Tajemství Marie Magdaleny, Cynthia Bourgeault, str.86)Vidím a uznávám To, co je v běžném životě neviditelné, neuznané a současně velmi hodnotné. Nyní se děje pro zviditelnění hodnoty jemně-hmotné práce.
Jsem duchovní bytost, jež je spojením země i nebe a taky tebe a sebe. Jsem tou, která Ti dává možnost ponořit se do svého vnitřního světa a dostat se zpátky do svého středu, vyrovnání, zacelení, uzdravení. Jsem absolutně otevřená Tvým dotazům z nitra duše. Kdo léčí a kdo uzdravuje? Konám nekonaje ze svého místa pro duši tak, jak to cítím, otevírám ji, aby došla poznání a s ní se uzdravilo i každé z jejích těl.

Vědomá konzultace se dotýká působení do míst, v nichž se vyskytuje bolest fyzická, která je opakem přirozeného a zdravého stavu nebo bolest psychická, skrze niž jsou zpracovány témata, bránící být v harmonii. Zároveň je nalezena a vyčištěna příčina nemoci.