VĚDOMÁ KONZULTACE PRO UZDRAVENÍ DUŠE A TĚLA

Všechno, co máte, všichni lidé, které znáte, všechna místa, kde žijete a všechny zkušenosti, které jste měli, definují vaši identitu na povrchu, zatímco uvnitř jsou vaše skutečné vnitřní pocity.

Na konci vašeho života, když všechno spojené s identitou zmizí, co vám zbyde? Přesně ten pocit. A i když jste nejchytřejší nebo nejúspěšnější člověk na světě, tak pokud jste se na tyto emoce nepodívali, v tomto životě jste se nikam nevyvinuli.

Joe DispenzaCo mne poutalo, mrtvo jest. Co mne obklopovalo, bylo překonáno. Tužby skončily a jsem vysvobozena z nevědomosti. Jeden svět jsem nechala za sebou za pomoci druhého a nyní jako obraz jsem uvolněna z jeho podoby. Jsem uvolněna z řetězce zapomnění, jenž existuje v čase. Od této chvíle kráčím k Velkému věku, k Eónu, a tam, kde čas tiše odpočívá v své nekonečnosti, i já spočinu v Tichosti.

(Tajemství Marie Magdaleny, Cynthia Bourgeault, str.86)Vidím a uznávám To, co je v běžném životě neviditelné, neuznané a současně velmi hodnotné. Umožňuji ponoření do vnitřního světa a navrácení do svého středu, vyrovnání, zacelení, uzdravení. Jsem absolutně otevřená Tvým dotazům z nitra duše. Umožňuji duši dojít poznání a zároveň tak uzdravit i každé z jejích těl.