Prodloužené víkendy s jógou

S rozšířenou výukou jógy, meditacemi, Tai chi Čchi kung, dechovým a koncentračním cvičením – vnímáním sebe sama, sílením, odpočinkem, relaxací… v přírodě povznášející ducha

Pobyt je určen pro každého, kdo do svého života hodlá vnést prostor pro obnovu duševních a fyzických sil prostřednictvím práce s tělem cvičením jógy nebo meditacemi. Víkendová práce je zaměřena na prohloubení vědomé práce s tělem a myslí. Učí větší vnímavosti, zlepší schopnost koncentrace a vede přirozeně k dosažení větší psychosomatické stability, spokojenosti a vyrovnanosti. Během prodloužených víkendových pobytů často spočíváme tělem i duší v přítomném okamžiku, v jednotě s Celkem a ve spojení s naší vnitřní moudrostí se rozpomínáme se na to, co někde hluboko uvnitř víme, že je Pravda. Pobyty pomáhají zcitlivovat a zjemňovat naše smysly a zesilovat pole vzájemné pomoci a spolupráce. Z těchto setkání si můžete vzít mnohé, o co se budete moci opřít ve svém každodenním životě. Ať už se nacházíte v kterékoli etapě Vaší cesty, je tu něco pro každého k objevení a poznání. Skrze svoji přítomnost na těchto pobytech máte dostatek nerušeného prostoru a času pro sebe, můžete se tak propojit se svojí podstatou bytí a skrze své srdce naslouchat…

Mojí povinností není kohokoliv učit a vychovávat, ale předávat dary, které mi byly určeny a ukazovat směr. Předávám tak Vědomí Jedinečnosti a kdo slyší, porozumí. Jen nabízím, jen tak zůstane zachována SVOBODNÁ VŮLE A VOLBA každého Jedince.

Pobyty jsou určeny pro všechny…nejenom pro přetížené a vyčerpané, kteří fixují soustředění svojí pozorností mimo sebe a stále hledají zdroj energie mimo sebe, ale rovněž pro ty, kteří dokáží energii vytvářet sami v sobě naladěním se na určitou úroveň vysoké vibrace, díky které dokáží nezištně otevřít své srdce pro lásku a upevnit sebe-vědomí. Atmosféra pohody dává doušek všem žíznivým… Kdo je připraven, ten je již srdcem veden…kdo ještě připraven není, prochází lekcemi, které v něm poznání probouzí.