TERAPEUTICKÉ MASÁŽE

1. Léčivá zvuková terapie ladičkami s vibrační akupresurou chodidel (1,5 - 2 hod.)
2. Ošetření ZEN-TOUCH™ SHIATSU celkové harmonizující (2 hod.)
3. Lymfatická masáž (částečná – 2 hod., celková – 3 hod.)

Ve své terapeutické praxi vycházím z předpokladu, že každý je schopen se sám uzdravit. Při práci s tělem využívám intuici a znalosti získané intenzivním studiem celostních technik. Při dotykové a zvukové terapii společně podpoříme samoléčebné schopnosti vašeho těla. Cílem je odblokování energetických blokád a navození celkové harmonie vašeho těla. K léčivým vlastnostem přispívá i zvuková a vibrační síla akustických ladiček, tibetských mís, koshi zvonků, aromaterapie, příjemný prohřátý prostor studia nebo návštěva u Vás v pohodlí Vašeho domova. Jedná se tedy o jednu z možností, jak nefarmakologicky posílit obranyschopnost vlastního těla.

… ve všech třech případech jde o krásné doplnění, kdy jógou podporujeme harmonii endokrinního systému těla, pránájámou a qi-gongem dýchací systém, meditací nervový systém, láskyplným dotekem lymfatický a imunitní systém těla… skrze zen-touch shiatsu zprůchodníme jemné dráhy meridián…vše je energeticky propojeno

LÉČIVÁ ZVUKOVÁ TERAPIE LADIČKAMI S VIBRAČNÍ AKUPRESUROU CHODIDEL
jsou jednou z možností, jak naše tělo, mysl i duši vyladit na svůj základní tón pomocí léčivých frekvencí terapeutických ladiček, kdy každá ladička má svou přesně stanovenou frekvenci, od které se odvíjí její použití. Zvukové vlny ladičky mění magnetické pole organismu, uvolňují stagnující energii v těle, nahromaděné negativní emoce a napětí a nalaďují nás na proces „samo léčení“. V pozadí těchto frekvencí se ukrývá hluboká forma inteligence – KVANTOVÉ POLE.

Terapeutické ladičky pomáhají k uzdravení člověka na úrovni buněčné, kdy zvuk a jeho vibrace působí na buňky živých organismů. Zvuk vzniká jako pohyb částic vzduchu, který vede ke kmitání pevných těles. Kmity, které tvoří zvuk, jsou energií, která je obsažena všude ve vesmíru, tedy i v nás samotných. Zvuk má obrovskou moc - jak uzdravující (zde mohu odkázat na blahodárné působení Óm Chantingu), tak i destruktivní (sbíječka apod.) Působí na všechny živé organismy. Při terapiích je samozřejmě využívána jeho uzdravující síla, kdy léčivé zvukové vlny pronikají tělem, v jehož buňkách dochází k vibraci, která dokáže navrátit zdraví, posílit jej a pomoci mu stát se odolnějším vůči chorobám. A právě na tomto principu je založena hloubková buněčná muzikoterapie pomocí ladiček. Vychází z poznání, že každý orgán, buňka, atom, tkáň, každá částice našeho těla neustále vysílá duchovní, fyzické, emocionální a myšlenkové vlny, které mohou mít v závislosti na různých faktorech (zdravotní stav, stres, emoční vypětí, působení okolí) různou frekvenci. Jejím cílem je odstranit „rozladění“ organismu a naladit ho na správnou frekvenci a na zdraví. Působení zvukových vln ladiček je „medicínou“ budoucnosti u léčby nejtěžších chorob, včetně novotvarů (zde se používá kombinace tónů, které se mezi sebou vylučují).

Ladičky přináší možnost vnímat vibrace na všech úrovních našich těl, od jemnohmotné neviditelné energie prostupující naším biopolem, až po naše fyzické tělo, tedy do kostí svalů, tkání a buněk. Konkrétní frekvence a vibrace zasáhnou přesně tu oblast, kterou je zapotřebí pochopit, aby se naše Vědomí neustále zvyšovalo a vymanilo z destruktivních forem, které neprospívají našemu stavu bytí, které je ve svém prazákladu přirozeně nastaveno na zdraví, harmonii, rovnováhu a lásku.

Ladičky se používají přikládáním na přesně určené body, čímž se usměrňuje proudění energie v energetických drahách člověka, nebo bezdotykovým způsobem, v určité vzdálenosti nad zvoleným bodem na těle. Jelikož zvuková vlna má určitou délku (dosah měřitelný v délkových mírách), může tak ovlivňovat nejen fyzické, ale i jemnohmotné tělo.

ZEN-TOUCH™ SHIATSU
je laskavá, mocná a pečující, podpůrná forma energetické práce s tělem, komplexní metoda harmonizace člověka na všech jeho úrovních. Pomáhá uvolňovat blokády v jednotlivých energetických drahách a tím umožňuje volné proudění energie v celém systému, jejíž blokace je jinak příčinou potíží na fyzické i psychické úrovni. Technika je vytvořená Seymourem Koblinem, kombinuje shiatsu, diagnostiku, akupresuru, východní/asijské masáže, využívá masážních hmatů, měkkých technik, mobilizací, reflexní terapie, protahovacích a uvolňovacích technik intuitivní metody, práci s tělem a vyvolává hluboké regenerační zdravotní efekty vyrovnáváním energie životní síly těla. Je konáno na energetické úrovni, kdy jsou uvolněny energetické kanály a bloky v jednotlivých částech těla (akupresura, marmové body), stagnující energie v meridiánech, pročistěny fyzické, emoční, mentální i duchovní úrovně. Léčení je podpůrná forma práce s tělem, přelaďující frekvence, pozvedající vibrace, uvolňující celé tělo a harmonizující napětí. Společně s jemnou dotykovou, relaxační masáží Zen-touch Shiatsu je tělo uvolněno od plosek až po spánky…

Během ošetření je Vám poskytováno pečující, bezpečné, nebolestivé působení pro blahodárné tělesné změny. Činnost Zen Touch doprovázející soucit, respekt a „energetická empatie“, sloužící ke stimulaci toku čchi, cirkulace a vitality. Důraz je kladen na plynulost a pomalé přechody. Jako technik vyrovnávání energie je používáno „hlubokého držení“, protahování a techniky využívající stimulů pohybů rukou. Prsty protkávají postupně celé tělo, tedy záda, ramena, ruce, stehna, lýtka, chodidla, šíji, hlavu. Celé Vaše biopole dojde sladění, prosvětlení, uvedení do stabilizační úrovně skutečnosti.

Ošetření se provádí přes volné oblečení, nejlépe z přírodních materiálů, proto si prosím s sebou vezměte volné oblečení na převlečení, ideálně z čisté bavlny nebo lnu (tepláky, tričko, ponožky).

V den ošetření je nutné vynechat těžká jídla, alkohol a jiné omamné látky, přílišnou fyzickou aktivitu, cvičení apod. Po ošetření si dopřejte klid, aby tělo mělo příležitost a prostor využít plně účinků terapie.

Ošetření Shiatsu se provádí na zemi na speciální bavlněné matraci zvané futon. Pracuje se vleže na břiše, na zádech nebo na boku, případně vsedě. Ostatní terapie jsou prováděny na terapeutickém lehátku s výhřevnou dekou.

LYMFATICKÁ MASÁŽ
Jde o zdraví velmi prospěšnou, jemnou a podle mě jednu z nejpříjemnějších, nejlaskavějších a velmi účinných masáží, v tomto případě masáž lymfatických cest, která napomáhá odvádění přebytečné lymfy, tuku, vody (otoky) a toxických látek, metabolitů a škodlivin z těla. Tím dochází k uvolnění a urychlení toku lymfy, a především ke zvýšení imunity a podpoře detoxikace. Správná funkce lymfatického systému hraje klíčovou roli ve správné funkci systému imunitního. Nefunguje-li totiž lymfatický systém, snižuje se obranyschopnost organismu. Zanesené lymfatické dráhy se projevují například celkovou tělesnou únavou, pocity vyčerpanosti, únavou nohou, otoky apod. Lymfatická masáž podporuje detoxikaci, zvyšuje imunitu a pomáhá proti otokům nebo chronické únavě.

Preventivní celotělová lymfatická masáž trvá 3 hodiny a je vhodné si ji opětovně dopřát nejdříve po uplynutí 4-6 týdnů. Ještě před započetím této pravidelné celotělové 3 hodinové je vždy nutné projít 1-2mi částečnými masážemi (dolní a horní poloviny těla), v délce trvání 2 hodin (nutno znát celkový projev těla po provedení částečné masáže). V akutních případech jako prevenci i ke zmírnění zdravotních potíží (po operaci apod.) je doporučována kůra deseti ošetření s pravidelnou návštěvností minimálně 2x týdně. Efekt zpevnění a zmenšení otoků, způsobený dokonalejším odtokem přebytečné lymfy se objeví po 3 - 4 lymfatických masážích. Toto je však velmi individuální a hodně záleží na přístupu k vlastnímu tělu a zdraví, taktéž na věku a tělesné hmotnosti.

V den ošetření:
V den masáže je nutné jíst lehce, nekouřit, být bez jakékoliv aktivity, nepít alkohol a masáž v den ošetření již nekombinovat s jinou masáží či aktivitou. Před masáží je vhodné se osprchovat a dostatečně zavodnit (např. 0,5 l. čisté studánkové vody).

Během masáže může přicházet a obvykle přichází nutkání k močení, čemuž je nutno nebránit

Po masáži je vhodné cíleně odpočívat, pít čistou vodu. Moč může být tmavá a nevonící, ale to je v pořádku (toxiny a cizorodé látky opouštějí organismus).

Prospěšné indikace:
Zvýšení imunity a obranného systému a tím podpořena regenerace organismu, předcházení a tím postupné odstraňování časté angíny, chřipky, zánětů, akné.
Pozitivní působení při rehabilitaci sportovců (svalové vyčerpání, zvýšené napětí po sportovních výkonech).

- Tato technika se využívá pro rychlejší hojení a odstranění otoků po operacích - veškeré poúrazové stavy, pooperační stavy (ideálně ihned po operaci) - zlepšuje odtok produktů metabolismu v oblasti pooperační rány a podporuje hojení = uvolňuje tkáňové napětí a tím zbavuje pocitu bolesti.
- Po chirurgických a ortopedických zákrocích (artrózy, totální endoprotézy)
- Pozitivně působí i při nedostatečnosti žilního systému = jako prevence křečových žil. Dochází k posunu neokysličené krve v krevním řečišti. Krev se rychleji okysličuje. Proto je tento typ masáže nejšetrnější pro lidi, kteří trpí křečovými žilami.
- Upraví se metabolismus. Organismus se harmonizuje. Zlepšuje se elasticita a vzhled pokožky.
- Při únavovém syndromu
- Gynekologické potíže (stavy po ablaci prsu, bolestivé menstruaci, sterilitě – pro podporu otěhotnění, při klimakterických potížích, při otocích v graviditě (až od 6.-9 měsíce)
- Neurologické potíže (syndrom bolesti hlavy, migrény, stavy po operaci plotének, po borelióze, ochrnutí lícního nervu)
- ORL lékařství (chronické záněty dutin, spastická rýma, zvětšená mandle, tinitus)
- Kožní (akné, lupénka, atopický ekzém, bércové vředy, edémy, lymfedémy, lipedémy)
- Masáž je vhodná 4-5 týdnů po prodělané nemoci např. po covidu, inf. Onemocnění, antibiotikách apod.

Zásadní kontraindikace:
Masáž nelze ji vykonávat při virovém nebo akutním bakteriálním onemocnění a zejména ne při nádorových onemocněních, infekčních onemocněních, při akutním IM, CPM, vředové chorobě, zvýšené teplotě nad 37°C, akutním astmatu, herpesu (pásový opar), také ne při těžkých srdečních onemocněních, astmatu kardiálním a bronchiálním, hyperthyreóze a hypotonii, při akutním žilním onemocnění, v prvních 5 měsících těhotenství, při menstruaci, zánětu vaječníku, spastické zácpě a břišních bolestech a těžkostech naznámého původu.

Cena: dar za dar dle svého uvážení