f Žít v souladu

Každý z nás máme svobodnou vůli, k ní patří i vlastní zodpovědnost za své zdraví, snaha najít správný postoj k životu, naplnit se bezpodmínečnou láskou a uplatnit své nadání tak, abychom s radostí sloužili ostatním. Směřovat k tomu, abychom dozráli v usměvavé bytosti s bohatými životními zkušenostmi, šetrnými k přírodě, laskavými k druhým lidem. Každý sám v sobě máme rozvíjet své nejpozitivnější stránky života, vnímání, citlivost pro krásu, estetično, vše pro spokojený a zdravý život. Cesta do žití v co největším uvědomění a poznání, neustálé jeho prohlubování… cestou jedno-duchosti, jež vede ke zdravému a spokojenému životu s obnovením vitality, naplnění a regenerace sil člověka. Jsou uplatňovány principy ovládnutí odstředivých sil, vesmírné principy jin a jang jako koncept rovnováhy, celistvosti a harmonie s vesmírem v jednotném. V první řadě je v každém z nás zapotřebí dospět k životu v lásce, aby se mohl navrátit do stavu pod vliv jediné božské síly, opět do lásky. Člověk má z tohoto světa odejít obohacený, tedy o Boha cenný. Mé kroky se ubírají několika směry, které se však také nezřídka prolínají. Tím prvním je výuka jógy pro všechny generace a pořádání pobytů s ní spojenými.

Tím druhým a neméně důležitým je poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologických dřevostaveb ve spolupráci se stavební společností Atrium. Poskytuji stavební a technické poradenství, zpracování odborných studií (návrhy půdorysů, pohledů, příprava kalkulací, osazení RD na pozemek, zohlednění výhledů při plánování domu, apod.) V rámci této činnosti provádím Feng shui.

S jógou jsem započala v roce 1993 a dnes ji vnímám jako cestu ke štěstí, které není závislé na vnějších okolnostech, je ukryto v nás… je to poznání, zkušenost, cesta k dosažení zdraví, spokojenosti a vnitřního míru, vyrovnanost, láska, klid a spojení s duchem…nejde popsat slovy. Nacházejíce v ní místo skutečného uvolnění, s vědomím, že klidná mysl, otevřené srdce a hluboký nádech může být vše, co potřebujeme. Je to jako vrátit se po dlouhé cestě domů…tam, kde je láska, světlo, radost a pocit bezpečí, kde vše prostupuje podstata, átman, království nebeské, uvědomění a přítomný okamžik, kde všichni jsme jedním…stav ryzí jednoty (mj. hojnost, jedinost, kenoze).

První léta mé praxe patřila ashtanga a power józe, poté jsem se přiblížila hatha a jin józe a jejímu terapeutickému a především duchovnímu aspektu. Od roku 2016 jsem dva roky vedla školu jógy Synergy Academy v Praze a od roku 2018 působím jako garant a lektor školy jógy v Korunách. Vlastní zkušeností a sebepoznáním nechávám při lekcích ty, jež hledají a nalézají, dojít k integritě přijetím a procítěním energie.

Lekce jsou zaměřeny na ovládnutí těla, dechu, následné lehkosti spočinutí v ásaně a bytí bez úsilí v prázdnotě, naplnění živým Bytím, Bohem, prázdnotou, kde je mír a ticho, odevzdání a čisté vědomí. Na cestě za jógou a životem v lásce jsem inspirována a vedena mnoha bytostmi (Sri Pattabhi Jois, Dalailama, Buddha Siddhaárta Gautama, Ježíš Nazaretský, Mahátma Gándhí, Dan Brown, Paramhansa Jógananda, Mooji, Krishnamurti, Eduard Tomáš, Míla Tomášová, Miloš Tomáš, Dr. Wayne W. Dyer, Ramana Mahariši aj.). Ráda vnímám krásný účinek tapasu, úžasnou proměnu vlastní i svého okolí. Vnímám, že duchovní praxe se zakládá na přiblížení se dokonalosti a bytí pravým nástrojem Boha. V tom objevuji smysl svého života. Zároveň vnímám, že mám zprostředkovávat ostatním příležitost k probouzení k duchovnímu životu při každé příležitosti, v níž sami projeví zájem, k aplikaci duchovního vědění tak, aby se z něj stala reálná schopnost.

KONTAKT

Bc. Gabriela Frintová / tel. +420 774 989 666 / info@zitvsouladu.cz / Mníšek pod BrdyNovinky

Nenechte si ujít

PRODLOUŽENÝ JARNÍ POBYT JÓGOVÝ S PRAXÍ UVNITŘNĚNÍ 28.-31.5.2020

ÚPLŇKOVÁ ADVAITA SAT SANGHA - 18:00-20:00

Pozvánka na úplňkový OMC
10.1.2020
9.2.2020
9.3.2020
8.4.2020
7.5.2020
5.6.2020
v Mníšku p. BrdyDárkový poukaz